2S1 Gwozdika [ZSRR] - Pancerni.net 2S1 Gwozdika [ZSRR] - Pancerni.net
Pancerni.net
środa, 23 styczeń 2019
2S1 Gwozdika [ZSRR] PDF E-mail
Image122mm haubicę samobieżną 2S1,znaną pod nazwą Gwozdika, (w wojsku polskim Goździk),opracowano pod koniec lat 60i wprowadzono do uzbrojenia armii radzieckiej w 1972 roku.
Przez zachód została zauważona w 1974roku inadano jej oznaczenie M1974. 2S1 było produkowane na licencji przez kilka lat w Hucie Stalowa Wola (1984-1994 ).Obecnie działo tojest podstawowym(i pewnie jeszcze długo będzie) środkiem ogniowym polskichsamobieżnych jednostek artyleryjskich.
Haubica ma klasyczny układ konstrukcyjny i stosunkowo niską sylwetkę (zbudowano ją na wydłużonym podwoziu MT-LB).W umieszczonej z tyłu kadłuba wieży zamontowano działo o symbolu 2A31(zmodernizowana wersja działa ze 122mm haubicy ciągnionej D-30).
Działo 2A31 wyposażono w : przedmuchiwacz przewodu lufy, dwukomorowy hamulec wylotowy i zamek klinowy o pionowym ruchu klina.W wieży znajdują się: zmechanizowany układ zasilania amunicją,którz zapewnia prowadzenie ognia z szybkostrzelnością od 5 do 7 strz/min., stanowiska dla trzech żołnierzy.
Czwarty z załogi(mechanik-kierowca) znajduje się z przodu kadłuba,po lewej stronie.
Do strzelania stosuje się naboje rozdzielnego ładowania, przede wszystkim z pociskiem:
odłamkowo-burzącym (o maksymalnej donośności 15 300 m i masie 21,76 kg), dymnym i kumulacyjnym (o masie 18,2 kg) stabilizowanym brzechowo. Ponadto dostępne są naboje z pociskami: z dodatkowym napędem rakietowym (o zasięgu do 21 900 m), agitacyjne, kasetowe i oświetlające (pocisk chemicznywycofano z uzbrojenia).
Goździk przewozi 40 sztuk amunicji, jednak podczas przygotowania działa do pływania liczbę nabojów należy ograniczyć do 30.
Użytkownicy:Państwa byłego Związku Radzieckiego,Algieria,Angola, Bułgaria,
Czechy, Słowacja, Węgry, Irak, Libia, Polska, Syria i państwa byłej Jugosławii.
Podwozie 2S1 wykorzystano w wielu pomocniczych pojazdach bezwieżowych, np. wozie dowodzenia baterii, wozie dowódczo-obserwacyjne, stacji radiolokacyjnej kierowania ogniem,wozie rozpoznania skażeń, układaczu min i wozie dowodzenia.
W Rosji produkcję dział zakończono w 1991 roku.Działo wyposażono min.w: celownik do strzelania ogniem pośrednim (SO-PG-Z) i bezpośrednim (OP5-37), telefon wewnętrzny R-124, radiostację R-123, układ ogrzewania, urządzenie filtrowentylacyjne.

Dane techniczno-taktyczne :
Obsługa- 4 żołnierzy
Masa w położeniu bojowym- 15 700 kgImage
Maksymalna prędkość jazdy- 60 km/h.
Długość działa- 7,26 m
Długość kadłuba- 7,26 m
Szerokość działa- 2,85 m
Wysokość działa- 2,725 m
Zasięg jazdy- 500 km 122mm haubica samobieżna- 2S1
Głębokość pokonywanych przeszkód wodnych- pływa
Kąt ostrzału działa w płaszczyźnie pionowej-3stopnia do +70stopni
Kąt ostrzału działa w płaszczyźnie poziomej- 360stopni
Maksymalna donośność - 15200 m.
Prędkość początkowa pocisku:
odłamkowo-burzącego - 686 m/s
kumulacyjnego - 726 m/s

Silnik: wysokoprężny JAMZ-238V lub SW-680T
Moc silnika: 177 kW (240 KM) lub 220kW

Uzbrojenie :
- 122mm haubica 2A31

© all rights reserved/wszelkie prawa zastrzeżone.Kopiowanie,wykorzystywanie- części lub całej strony bez pozwolenia autora zabronione.
PANCERNIACY2000- 17 listopad 2000
Google Ads
Wiadomości Wprost
Tani hosting
Profesjonalny hosting
Serwery dedykowane
Servery VPS
Tani hosting www

Google PageRank™

© 2008 Zechmann for Pancerni.net. All rights reserved.